Nắp hố ga composite-11 - Đúc gang hàn việt | Song chắn rác| Tấm Grating uy tín chất lượng