Nắp hố ga composite-12 - Đúc gang hàn việt | Song chắn rác| Tấm Grating uy tín chất lượng