Nắp hố ga dương 800x800x40 - Đúc gang hàn việt | Song chắn rác| Tấm Grating uy tín chất lượng