Nắp hố ga hàn việt-02 - Đúc gang hàn việt | Song chắn rác| Tấm Grating uy tín chất lượng