Nắp hố ga hàn việt-03 - Đúc gang hàn việt | Song chắn rác| Tấm Grating uy tín chất lượng