Nắp hố ga khung âm-bulong - Đúc gang hàn việt | Song chắn rác| Tấm Grating uy tín chất lượng